דוגמאות לעבודה עם Wix Code
Progress bar
בחרו % התקדמות
הצגת בר % התקדמות עם נתונים מתוך הקוד
Scrolling news with DB fields
הצגת שמות החברים שנרשמו לאתר מתוך טבלה
בתצוגת "חדשות" רצות
Google Map
בחרו מיקום על המפה
הצגת מיקום על המפה. מתאים מאוד לחיפוש סניפים ברשת או לאתרי נדל"ן!
 Send designed form email with attachment
Upload picture
Max File Size 15MB
שלחו לעצמכם מייל
דוגמה לטופס דינמי למילוי פרטים ע"י המשתמש, ושליחתם באמצעות מייל מעוצב, ביחד עם תמונה משתנה
Show/hide animated elements
טיילו בין הכוכבים...
המחשת תצוגה והסתרה באמצעות Wix-Code
Site's visitors counter
כניסות
.
הצגת מספר הכניסות לאתר
Advanced social links bar
פתחו את התפריט
תפריט אפשרויות ליצירת קשר ורשתות חברתיות, כולל whatsapp ו-facebook messenger
Rich text Editor

I'm a paragraph.

Use the the Rich Text Editor:

  1. Write

  2. Design

  3. Submit

כתבו טקסט, עצבו ושמרו אותו
המחשה להזנת נתונים בפורמט rich-text לתוך טבלת נתונים, ושמירת הנתונים המעוצבים
Animated scroll up button
לחצו עלי כדי לעלות לראש הדף