דוגמאות לעבודה עם Wix Code
Progress bar
הצגת בר % התקדמות עם נתונים מתוך הקוד
Scrolling news with DB fields
הצגת שמות החברים שנרשמו לאתר מתוך טבלה
בתצוגת "חדשות" רצות
Google Map
הצגת מיקום על המפה. מתאים מאוד לחיפוש סניפים ברשת או לאתרי נדל"ן!
 Send designed form email with attachment
Upload picture
Max File Size 15MB
דוגמה לטופס דינמי למילוי פרטים ע"י המשתמש, ושליחתם באמצעות מייל מעוצב, ביחד עם תמונה משתנה
Show/hide animated elements
המחשת תצוגה והסתרה באמצעות Wix-Code
Site's visitors counter
כניסות
.
הצגת מספר הכניסות לאתר
Advanced social links bar